Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Älta Gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älta Gård 1322 14,1% 41,5% 28,5% 15,8% 8,5% 50,2% 49,8% 5,5%  
Summa 1322 14,1% 41,5% 28,5% 15,8% 8,5% 50,2% 49,8% 5,5%

http://www.val.se