Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Ekängen, Saltängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekängen, Saltängen V 1432 20,3% 36,7% 25,1% 17,9% 8,4% 50,5% 49,5% 5,7%  
Summa 1432 20,3% 36,7% 25,1% 17,9% 8,4% 50,5% 49,5% 5,7%

http://www.val.se