Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Skogalund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogalund 1625 19,6% 39,1% 21,6% 19,8% 6,8% 47,5% 52,5% 7,6%  
Summa 1625 19,6% 39,1% 21,6% 19,8% 6,8% 47,5% 52,5% 7,6%

http://www.val.se