Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Nacka Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Centrum 1507 22,0% 35,3% 20,9% 21,8% 7,2% 46,6% 53,4% 7,4%  
Summa 1507 22,0% 35,3% 20,9% 21,8% 7,2% 46,6% 53,4% 7,4%

http://www.val.se