Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Sickla V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sickla V 1140 32,5% 37,8% 16,4% 13,3% 4,4% 47,8% 52,2% 6,2%  
Summa 1140 32,5% 37,8% 16,4% 13,3% 4,4% 47,8% 52,2% 6,2%

http://www.val.se