Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Finntorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finntorp Ö 1531 18,0% 32,5% 18,6% 31,0% 3,3% 45,7% 54,3% 7,5%  
Summa 1531 18,0% 32,5% 18,6% 31,0% 3,3% 45,7% 54,3% 7,5%

http://www.val.se