Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Alphyddan, Finntorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alphyddan, Finntorp V 1635 21,0% 30,2% 21,7% 27,1% 3,3% 47,4% 52,6% 6,8%  
Summa 1635 21,0% 30,2% 21,7% 27,1% 3,3% 47,4% 52,6% 6,8%

http://www.val.se