Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 55

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 55 1213 22,7% 38,7% 22,0% 16,6% 9,9% 49,7% 50,3% 29,4%  
Summa 1213 22,7% 38,7% 22,0% 16,6% 9,9% 49,7% 50,3% 29,4%

http://www.val.se