Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 54

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 54 1451 24,7% 35,8% 22,7% 16,9% 9,3% 51,0% 49,0% 22,2%  
Summa 1451 24,7% 35,8% 22,7% 16,9% 9,3% 51,0% 49,0% 22,2%

http://www.val.se