Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 53

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 53 1392 22,7% 37,0% 21,4% 18,9% 7,2% 51,7% 48,3% 21,4%  
Summa 1392 22,7% 37,0% 21,4% 18,9% 7,2% 51,7% 48,3% 21,4%

http://www.val.se