Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 50

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 50 1180 21,3% 32,2% 23,7% 22,8% 11,0% 50,3% 49,7% 3,1%  
Summa 1180 21,3% 32,2% 23,7% 22,8% 11,0% 50,3% 49,7% 3,1%

http://www.val.se