Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 45

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 45 2027 15,5% 43,8% 29,0% 11,6% 7,7% 51,4% 48,6% 12,9%  
Summa 2027 15,5% 43,8% 29,0% 11,6% 7,7% 51,4% 48,6% 12,9%

http://www.val.se