Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 18 1411 15,5% 35,9% 27,6% 21,1% 5,7% 49,5% 50,5% 5,8%  
Summa 1411 15,5% 35,9% 27,6% 21,1% 5,7% 49,5% 50,5% 5,8%

http://www.val.se