Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 13 1631 14,9% 21,5% 22,9% 40,7% 5,4% 44,4% 55,6% 7,2%  
Summa 1631 14,9% 21,5% 22,9% 40,7% 5,4% 44,4% 55,6% 7,2%

http://www.val.se