Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 7 1360 26,6% 29,8% 17,1% 26,5% 6,6% 48,9% 51,1% 8,6%  
Summa 1360 26,6% 29,8% 17,1% 26,5% 6,6% 48,9% 51,1% 8,6%

http://www.val.se