Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Spånga 3 Solhem Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 3 Solhem Ö 1239 17,7% 37,5% 25,7% 19,1% 8,2% 48,7% 51,3% 6,5%  
Summa 1239 17,7% 37,5% 25,7% 19,1% 8,2% 48,7% 51,3% 6,5%

http://www.val.se