Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Skärholmen 15 Skärholmen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 15 Skärholmen mellersta 1404 24,8% 35,1% 21,9% 18,2% 7,7% 48,1% 51,9% 25,1%  
Summa 1404 24,8% 35,1% 21,9% 18,2% 7,7% 48,1% 51,9% 25,1%

http://www.val.se