Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Skärholmen 13 Skärholmen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 13 Skärholmen V 499 24,6% 23,8% 24,8% 26,7% 10,8% 50,1% 49,9% 5,6%  
Summa 499 24,6% 23,8% 24,8% 26,7% 10,8% 50,1% 49,9% 5,6%

http://www.val.se