Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Skärholmen 11 Skärholmens C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 11 Skärholmens C 1219 21,1% 30,8% 22,5% 25,7% 7,1% 49,1% 50,9% 15,6%  
Summa 1219 21,1% 30,8% 22,5% 25,7% 7,1% 49,1% 50,9% 15,6%

http://www.val.se