Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Skärholmen 6 Sätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 6 Sätra Ö 1368 21,3% 32,4% 19,4% 27,0% 6,3% 46,3% 53,7% 14,8%  
Summa 1368 21,3% 32,4% 19,4% 27,0% 6,3% 46,3% 53,7% 14,8%

http://www.val.se