Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hägersten 31 Årstaäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 31 Årstaäng 2000 21,9% 57,4% 16,4% 4,3% 4,5% 49,6% 50,4% 6,2%  
Summa 2000 21,9% 57,4% 16,4% 4,3% 4,5% 49,6% 50,4% 6,2%

http://www.val.se