Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hägersten 30 Liljeholmstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 30 Liljeholmstorget 1383 14,2% 38,6% 22,8% 24,4% 3,5% 46,9% 53,1% 5,9%  
Summa 1383 14,2% 38,6% 22,8% 24,4% 3,5% 46,9% 53,1% 5,9%

http://www.val.se