Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hägersten 19 Hägerstensåsen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 19 Hägerstensåsen S 1773 26,0% 43,8% 19,0% 11,2% 4,1% 47,9% 52,1% 8,7%  
Summa 1773 26,0% 43,8% 19,0% 11,2% 4,1% 47,9% 52,1% 8,7%

http://www.val.se