Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Enskede 20 G:la Enskede S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 20 G:la Enskede S 1104 26,8% 45,7% 17,1% 10,4% 5,7% 49,5% 50,5% 7,2%  
Summa 1104 26,8% 45,7% 17,1% 10,4% 5,7% 49,5% 50,5% 7,2%

http://www.val.se