Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Enskede 8 Årsta NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 8 Årsta NÖ 1502 17,8% 39,5% 21,4% 21,3% 4,7% 47,2% 52,8% 4,7%  
Summa 1502 17,8% 39,5% 21,4% 21,3% 4,7% 47,2% 52,8% 4,7%

http://www.val.se