Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 20 Farsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 20 Farsta Ö 1300 24,5% 34,8% 21,4% 19,3% 5,8% 47,2% 52,8% 7,7%  
Summa 1300 24,5% 34,8% 21,4% 19,3% 5,8% 47,2% 52,8% 7,7%

http://www.val.se