Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 16 Farsta Strand C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 16 Farsta Strand C 1378 22,6% 38,3% 20,6% 18,4% 7,4% 47,5% 52,5% 9,1%  
Summa 1378 22,6% 38,3% 20,6% 18,4% 7,4% 47,5% 52,5% 9,1%

http://www.val.se