Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Brännkyrka 23 Östberga Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 23 Östberga Ö 1432 23,0% 34,6% 20,3% 22,1% 6,6% 48,3% 51,7% 8,3%  
Summa 1432 23,0% 34,6% 20,3% 22,1% 6,6% 48,3% 51,7% 8,3%

http://www.val.se