Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Brännkyrka 15 Långbro Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 15 Långbro Ö 1358 17,7% 42,3% 25,7% 14,2% 8,1% 49,6% 50,4% 5,2%  
Summa 1358 17,7% 42,3% 25,7% 14,2% 8,1% 49,6% 50,4% 5,2%

http://www.val.se