Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Brännkyrka 9 Herrängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 9 Herrängen V 1606 13,9% 45,0% 26,6% 14,6% 8,8% 50,2% 49,8% 4,3%  
Summa 1606 13,9% 45,0% 26,6% 14,6% 8,8% 50,2% 49,8% 4,3%

http://www.val.se