Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Brännkyrka 7 Fruängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 7 Fruängen V 1600 24,8% 29,2% 20,0% 25,9% 4,9% 45,9% 54,1% 5,8%  
Summa 1600 24,8% 29,2% 20,0% 25,9% 4,9% 45,9% 54,1% 5,8%

http://www.val.se