Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Brännkyrka 3 Västertorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 3 Västertorp S 1902 20,7% 41,5% 16,6% 21,2% 3,8% 46,2% 53,8% 7,3%  
Summa 1902 20,7% 41,5% 16,6% 21,2% 3,8% 46,2% 53,8% 7,3%

http://www.val.se