Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Brännkyrka 2 Västertorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 2 Västertorp Ö 1142 19,8% 37,3% 20,5% 22,4% 3,9% 44,7% 55,3% 6,6%  
Summa 1142 19,8% 37,3% 20,5% 22,4% 3,9% 44,7% 55,3% 6,6%

http://www.val.se