Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Sofia 1 Mandelparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 1 Mandelparken 1410 7,2% 28,8% 30,9% 33,1% 3,0% 46,0% 54,0% 4,4%  
Summa 1410 7,2% 28,8% 30,9% 33,1% 3,0% 46,0% 54,0% 4,4%

http://www.val.se