Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Högalid 7 Bergsund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 7 Bergsund S 1245 20,8% 38,4% 17,3% 23,5% 3,0% 46,1% 53,9% 4,6%  
Summa 1245 20,8% 38,4% 17,3% 23,5% 3,0% 46,1% 53,9% 4,6%

http://www.val.se