Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Maria 8 Södra station N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 8 Södra station N 1320 17,4% 34,7% 29,2% 18,6% 5,2% 49,1% 50,9% 6,4%  
Summa 1320 17,4% 34,7% 29,2% 18,6% 5,2% 49,1% 50,9% 6,4%

http://www.val.se