Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 12 Universitetet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 12 Universitetet V 1010 35,0% 34,5% 14,9% 15,6% 6,3% 50,9% 49,1% 22,8%  
Summa 1010 35,0% 34,5% 14,9% 15,6% 6,3% 50,9% 49,1% 22,8%

http://www.val.se