Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Gustav Vasa 6 Atlasområdet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 6 Atlasområdet V 900 24,3% 48,2% 18,4% 9,0% 2,1% 49,4% 50,6% 4,3%  
Summa 900 24,3% 48,2% 18,4% 9,0% 2,1% 49,4% 50,6% 4,3%

http://www.val.se