Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Adolf Fredrik 4 Norrmalm NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 4 Norrmalm NV 1641 23,9% 42,5% 22,4% 11,2% 4,8% 51,6% 48,4% 4,9%  
Summa 1641 23,9% 42,5% 22,4% 11,2% 4,8% 51,6% 48,4% 4,9%

http://www.val.se