Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 91 Eriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
91 Eriksberg 1638 17,5% 41,1% 24,7% 16,7% 8,6% 49,7% 50,3% 6,1%  
Summa 1638 17,5% 41,1% 24,7% 16,7% 8,6% 49,7% 50,3% 6,1%

http://www.val.se