Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 81 Sjöberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
81 Sjöberg 991 15,9% 44,1% 29,8% 10,2% 9,4% 50,8% 49,2% 7,0%  
Summa 991 15,9% 44,1% 29,8% 10,2% 9,4% 50,8% 49,2% 7,0%

http://www.val.se