Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 73 Östra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
73 Östra Bagarby 1869 23,2% 40,4% 21,3% 15,1% 6,1% 52,2% 47,8% 21,8%  
Summa 1869 23,2% 40,4% 21,3% 15,1% 6,1% 52,2% 47,8% 21,8%

http://www.val.se