Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 14 Norra Rotsunda gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Norra Rotsunda gård 867 23,2% 44,9% 23,0% 9,0% 10,1% 48,1% 51,9% 9,9%  
Summa 867 23,2% 44,9% 23,0% 9,0% 10,1% 48,1% 51,9% 9,9%

http://www.val.se