Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Danderyd 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 20 1181 11,3% 29,0% 24,7% 35,1% 6,5% 47,5% 52,5% 3,0%  
Summa 1181 11,3% 29,0% 24,7% 35,1% 6,5% 47,5% 52,5% 3,0%

http://www.val.se