Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Danderyd 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 9 1234 13,5% 40,5% 23,8% 22,2% 7,2% 48,8% 51,2% 5,3%  
Summa 1234 13,5% 40,5% 23,8% 22,2% 7,2% 48,8% 51,2% 5,3%

http://www.val.se