Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Danderyd 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 7 881 13,4% 19,5% 18,0% 49,0% 4,2% 44,8% 55,2% 4,2%  
Summa 881 13,4% 19,5% 18,0% 49,0% 4,2% 44,8% 55,2% 4,2%

http://www.val.se