Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 30 Slottsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 30 Slottsparken 1925 16,4% 37,5% 25,4% 20,8% 9,5% 48,9% 51,1% 5,4%  
Summa 1925 16,4% 37,5% 25,4% 20,8% 9,5% 48,9% 51,1% 5,4%

http://www.val.se