Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 26 Norrskogen, Fregatten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 26 Norrskogen, Fregatten 1564 16,0% 41,8% 21,2% 21,0% 5,8% 47,3% 52,7% 11,0%  
Summa 1564 16,0% 41,8% 21,2% 21,0% 5,8% 47,3% 52,7% 11,0%

http://www.val.se