Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 23 S. Grindtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 23 S. Grindtorp 1048 18,0% 24,0% 19,7% 38,4% 4,2% 46,0% 54,0% 6,7%  
Summa 1048 18,0% 24,0% 19,7% 38,4% 4,2% 46,0% 54,0% 6,7%

http://www.val.se