Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 22 Näsbydal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 22 Näsbydal 1206 23,8% 21,2% 19,0% 36,0% 4,3% 47,3% 52,7% 5,1%  
Summa 1206 23,8% 21,2% 19,0% 36,0% 4,3% 47,3% 52,7% 5,1%

http://www.val.se